Specjalizujemy się w modelowaniu procesów biznesowych i workflow.

Automatyzujemy procesy mniejsze i większe w oparciu o standardowe funkcje procesów biznesowych jak też o własne skrypty.

Oferta szkoleniowa

Chętnie odpowiemy na pytania:

 • czym jest workflow a czym proces biznesowy i jak ich używać
 • w jaki sposób budować formularze agregujące dane w procesie
 • jak raportować i zbierać dane w ramach procesu
 • jak budować pętle, dodawać warunki
 • w jaki sposób działają uprawnienia w ramach workflow

Oferta wykonawcza

 • zamodelowanie pełnego procesu (workflow + proces biznesowy)
 • dokumentacja w postaci komentarzy wewnątrz procesu ułatwiająca sprawne rozpoznanie go i samodzielne modyfikacje

Przykładowe realizacje

HR

 • wniosek urlopowy z trójstopniową akceptacją, efektem którego jest automatyczne dodanie nieobecności pracownika w kalendarzu nieobecności
 • proces obsługujący procedurę zatrudniania i wprowadzania do firmy nowego pracownika
 • proces obsługujący procedurę zwalniania pracownika w związku ze złożonym wypowiedzeniem, zwolnieniem za porozumieniem stron i zwolnieniem w trybie natychmiastowym

CRM:

 • proces akceptacji dokumentu księgowego wraz z zapisem ostatecznej wersji na dysku firmowym
 • automatyczne tworzenie się workgrupy (moduł Social network) przy określonym statusie Deal (moduł CRM)
 • proces cyklicznie sprawdzający kompletność danych wpisanych do CRM i wysyłający monity osobom odpowiedzialnym o ich braku