Zarządzanie Projektami

Bitrix24 posiada szerokie możliwości organizacyjne, co pozwala na zwiększenie efektywności zarządzania projektami grupowymi jak i tymi realizowanymi przez poszczególnych pracowników.

Projekty możesz przypisać sobie, dowolnemu pracownikowi lub danemu zespołowi. Przypisana grupa będzie miała dostęp do osobnego panelu, a co za tym idzie – oddzielnego przechowywania i udostępniania plików oraz prowadzenia zamkniętej dyskusji. Ponadto, w zadaniach udostępnionych poprzez Extranet mogą w pełni uczestniczyć Twoi Klienci i partnerzy bez naruszania poufności pozostałych danych.

Wykres Gantta

Jest to wykres, ułatwiający zarządzanie realizowanymi projektami. Za jego pomocą możesz łatwo analizować postępy i szczegóły poszczególnych zadań. Projekty wyświetlane są w sposób obrazowy, a wraz z nimi polecenia, postęp ich realizacji i grupy robocze. Daje to pełny obraz rozwoju zadań i pomaga identyfikować potencjalne lub istniejące zagrożenia. Po utworzeniu nowego schemtu – wykres jest na bieżąco modyfikowany. Powiadomienia o nadchodzących terminach, oraz wszelkich innych zmianach są wysyłane automatycznie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zadaniami

Wspominaliśmy już, że wszędzie tam gdzie jesteś możesz trzymać rękę na pulsie? Oto kolejny dowód!

Bitrix24 jest wyposażony w specjalne liczniki, umożliwiające bieżący podgląd czasu pracy poszczególnych użytkowników. Dzięki tej opcji możesz także śledzić terminy realizacji projektów oraz kontrolować zbliżający się czas ich zakończenia.

Lista kontrolna

Lista kontrolna pomoże Ci przy realizacji skomplikowanych, wielozadaniowych projektów.

Dodaj do niej konkretny projekt, i śledź jego realizację krok po kroku. Przydzieleni do niego pracownicy, mają możliwość zaznaczania poszczególnych etapów, które zostały już opracowane. Dzięki tej funkcji możesz nadzorować postępy realizacji zadań, a w razie konieczności – na bieżąco reagować i rozwiązywać pojawiające się problemy.

Automatyzacja procesów

Dzięki rozbudowanym opcjom Bitrix24, możesz łatwo zautomatyzować regularnie powtarzające się zadania i procesy. Ta funkcja pozwala ułatwić i przyśpieszyć procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie, a co więcej – nie ma żadnych ograniczeń. Możesz stworzyć szablony i zastosować je tam, gdzie uważasz że są one niezbędne. Począwszy od zarządzania zasobami ludzkimi, przez sieć komunikacyjną, a na bazie Klientów skończywszy.

Automatyzację procesów możesz powtórzyć w dowolnym przedziale czasowym (codziennie, co tydzień czy raz na 10 dni – sam o tym decydujesz).

Grupy robocze

Możesz połączyć dowolnych pracowników w grupy robocze, a następnie przydzielać im konkretne zadania dotyczące projektu. Użytkownicy w ramach swoich grup, tworzą swoją wewnętrzną sieć, dzięki czemu mogą udostępniać pliki, dane, a także prowadzić dyskusje i planować kolejne etapy. W ramach zespołu możliwa jest komunikacja wewnętrzna, pozwalająca na efektywne zarządzanie i usprawnianie procesów obsługi.

Raporty

Raporty są niezwykle pomocne dla Ciebie i kadry kierowniczej Twojej firmy.

Stanowią niezbędne narzędzie analizy kondycji firmy, jak również efektywności i produktywności działu czy konkretnego pracownika.

Raporty w prosty sposób ukazują ile czasu pracownik poświęca na wykonanie konkretnego zadania lub projektu, jak również ile z nich opracował miesięcznie. Dzięki tej opcji, możesz kontrolować czy polecenia zostały zrealizowane w ustalonym terminie. Dzięki wbudowanym filtrom, istnieje możliwość dopasowania widoku tak, by wyświetlały się te dane, które są aktualnie potrzebne. Przygotowany raport, możesz zapisać na swoim dysku, w formacie pliku Excel.

Pomocnik raportowy

Pomocnik raportowy pozwala agregować, filtrować i sortować zawarte dane w systemie, tworząc z nich skonsolidowany dokument. Jest to uniwersalne narzędzie pozwalające ocenić skuteczność, efektywność oraz całkowity czas spędzony zespołu lub pojedynczego pracownika, nad realizacją projektów i zadań.

Użytkownicy zewnętrzni

Extranet pozwala na bezpieczne połączenie grup roboczych z użytkownikami zewnętrznymi takimi jak Klienci, partnerzy, freelancerzy czy dostawcy. Ta opcja umożliwia współpracę pracowników przedsiębiorstwa z osobami spoza niego w ramach przydzielonej im grupy. Pozwala to na sprawną komunikację i zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów. Jednocześnie, funkcja jest zaprojektowana tak – aby zachować poufność i know how przedsiębiorstwa.

Masz pytania, chciałbyś zobaczyć demo? Rozważasz wdrożenie wersji na własny serwer lub potrzebujesz zmodyfikować Bitrix?

1,000,000+

firm i organizacji używa Bitrix24